Meny
Laddar...

Sotning

Regelbunden sotning minskar risken för bränder. Om fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra exempelvis en brand. Sotningen har även betydelse för miljön och för bränsleförbrukningen – en ren panna släpper ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar mindre bränsle.

Vara Sotarn hjälper dig med:

  • Sotning av eldstäder och rökkanaler
  • Sotning av din oljepanna
  • Att ta bort hinder, t ex fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler

När sotaren kommer

Tänk på vid sotning:

Ställ fram en stege. Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten.
Lägg gärna fram tidningar. Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.
Om du har en pelletspanna eller liknade skall denna vara avstäng i god tid så att den är kall när sotaren kommer. Om detta är gjort kan sotaren göra ett bättre jobb och du får en bättre sotad anläggning.

Ändringar av dag och tid medför normalt en merkostnad och skall göras senast tre arbetsdagar före besöket.

Sotningstaxa

Den avgift du betalar för sotningen eller brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt.
Avgiften består dels av fasta avgifter för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som kan variera mellan olika sotningsdistrikt.

Frågor om sotning?

Välj din ort och fyll i formuläret så hör vi av oss.

Ort:

Namn:

Telefon:

E-post:

Meddelande: